Καινοτόμος εκπαίδευση συμπερίληψης

Καινοτόμος εκπαίδευση συμπερίληψης

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής να διαμορφώσουν εκπαιδευτικές πρακτικές και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα συμπερίληψης.

Καινοτόμος εκπαίδευση συμπερίληψης Read More »