Ευάγγελος Γουζουασης

Δεύτερη θέση στον κλασικό στίβο

Δεύτερη θέση για τον αθλητή μας Ευάγγελο Γουζουάση στην σφαίρα με επίδοση 8,01 μέτρα…

Δεύτερη θέση στον κλασικό στίβο Read More »