Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής να διαμορφώσουν εκπαιδευτικές πρακτικές και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα συμπερίληψης.

Οι εταίροι μας είναι από την Αυστρία και τη Βουλγαρία και το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο χρόνια 2020-2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο inedu.eu